1. Celem działalności sklepu husqvarna.unimet.pl jest tworzenie sklepu internetowego przyszłości. Ciągłe podnoszenie jakości obsługi klienta, oferowanie klientom towarów w konkurencyjnych cenach przy zachowaniu jak najwyższego poziomu jakości. Poprzez rozwijanie długotrwałych relacji z dostawcami jak również z klientami. Współpracę budowana jest na zaufaniu.

2. Husqvarna.unimet.pl zajmuje się sprzedażą detaliczna i hurtową narzędzi, elektronarzędzi, artykułów ogrodowych, budowlanych, warsztatowych, BHP itp. Prowadzi także zbieranie informacji i doświadczeń w celu kierowania jakością obsługi klienta oraz do najlepszego dopasowania oferty sklepu do potrzeb klientów.

3. Husqvarna.unimet.pl jest otwarty na współpracę, poszukuje partnerów do długofalowej współpracy, aby móc zaproponować swoim klientom jak produkty wysokiej jakości w przystępnych cenach.

4. Ciągłe doskonalenie oferty produktów i usług oraz podnoszenie jakości kierowania, osiągane jest w procesie ustawicznego szkolenia oraz planowania, realizacji i podsumowywania działalności.

5. Polityka Jakości realizowana jest przez wszystkich pracowników przedsiębiorstwa oraz usługodawców poprzez przyjęcie odpowiedzialności za efekty realizacji jego celów.

Naszą politykę jakości określają poniższe kierunki działań:

1. Cele określamy w procesie przyczynowo- skutkowego myślenia poszukując dróg prowadzących do jak największego poziomu satysfakcji klientów jak również dostawców współpracujących z sklepem salonnarzedzi.pl. Ważnym aspektem działalności jest dbanie o zadowolenie z pracy pracowników poprzez ułatwianie pracy za pomocą specjalistycznych narzędzi oraz rozwój poprzez ciągły cykl szkoleń.  

2. Ukierunkowanie na klienta osiągamy, poprzez uświadamianie wszystkim pracownikom i współpracownikom ich kluczowego znaczenia dla funkcjonowania naszego sklepu.

3. Systemowe podejście do zarządzania osiągamy przez doskonalenie cyklu planowania, wykonywania, badania (podsumowania) oraz stosowania i działania (korygowania) go na wszystkich płaszczyznach działania naszego przedsiębiorstwa.

4.  Nieustannie poszukujemy nowych uniwersalnych technologii zwiększających skuteczność i efektywność zarządzania oraz osiągania celów.

5. Przywództwo realizujemy przez wytyczanie i realizację kierunków działania, zorientowanych na kreowanie przyszłości oraz samo motywacji (wewnętrznej motywacji) powodowanej zainteresowaniem kulturą zarządzania i wspólną twórczością na jej różnych poziomach poprzez kształcenie w liderach postaw służebnego przywódcy oraz ciągłe działania na zasadach współpracy pracowników każdego szczebla w osiągnięciu głównego celu funkcjonowania sklepu czyli jakości oferty i wysokiego poziomu obsługi klienta.

6. Zaangażowanie pracowników osiągamy przez aktywne włączanie ich w system zarządzania przedsiębiorstwem, edukację, uświadamianie znaczenia jakości, doskonałości i wzrostu świadomości indywidualnej i grupowej w efektywnym działaniu oraz poprzez zarządzanie zasobami ludzkimi zgodne z przyjętą w firmie polityką personalną.

7. Podejście i myślenie procesowe realizujemy przez identyfikację, dokumentowanie, korygowanie i nieustanne doskonalenie procesów firmy, poszukując najbardziej efektywnego algorytmu systemowego rozwoju.

8. Ciągłe doskonalenie osiągamy przez nieustanne poszukiwanie możliwości poprawy jakości naszych celów, działań, produktów i usług zmierzając do nieuświadomionej doskonałości.

9. Opierając się na samoorganizacji i samorządności w zarządzaniu oraz szkoleniach, przyczyniających się do ciągłego rozwoju pracowników naszego sklepu, nieustannie doskonalimy się, jako organizacja ucząca się, stosująca zarządzanie przez wiedzę.

10. Podejmujemy starania, aby wykraczać ponad oczekiwania klientów proponując coraz nowsze produkty, towary i usługi służące zwiększeniu bezpieczeństwa, jakości ich życia i pracy.

11. Rzetelnie prowadzimy ciągłe monitorowanie struktury (statyki) oraz procesów (dynamiki) naszego sklepu, podsumowując efekty i doskonaląc się oraz podejmując wszelkie działania przeciw niegospodarności zwiększając efektywność zarządzania przedsiębiorstwem, co prowadzi nas do osiągania zysku na wszystkich poziomach naszego działania.